1. Rekisterinpitäjä

Manse Media
Yhteystiedot:
Puhelin: +358 45 118 1807
Yhteyshenkilö: Marek Rehn
Sähköposti: marek@mansemedia.fi

2. Rekisterin nimi

Manse Media asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
 • Palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen, myynti ja markkinointi
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimi
 • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
 • Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot (esim. tilaushistoria, laskutustiedot)
 • Markkinointiluvat ja -kiellot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen alkaessa ja sen aikana. Tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä ja muista luotettavista tietolähteistä.

6. Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn suostumusta, paitsi lain velvoittaessa. Tietoja voidaan siirtää palveluntarjoajille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun.

7. Tietojen siirto EUtai ETAulkopuolelle

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EUtai ETAulkopuolelle. Jos tietoja kuitenkin siirretään, varmistetaan tietosuojan riittävä taso esimerkiksi käyttämällä EUmallisopimuslausekkeita tai muita lain vaatimia suojatoimia.

8. Rekisterin suojaus

Henkilötietojen suojaamiseksi on käytössä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset suojaustoimenpiteet. Tiedot on suojattu luvattomalta pääsyltä, muuttamiselta ja tuhoutumiselta.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa
 • Oikeus tietojensa oikaisemiseen
 • Oikeus tietojensa poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

10. Yhteydenotot

Tietosuoja-asioissa voit ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään: Marek Rehn
Sähköposti: marek@mansemedia.fi
Puhelin: +358 45 118 1807

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Suosittelemme tutustumaan selosteeseen säännöllisesti.


Tämä tietosuojaseloste on laadittu noudattaen EUyleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja Suomen tietosuojalainsäädäntöä.

© 2024 Manse Media